Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetused kodanikuühiskonna organisatsioonidele

PMN TOETUSED MITTETULUNDUSÜHENDUSTELE

Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt Põhja- ja Baltimaade mittetulundusühenduste toetuse esitamise tähtaeg 1.märts 2014.a
Toetuse eelarve 41 000 €
Toetussumma ühe projekti kohta 2700 – 13500 eurot
Keel: inglise

Põhja-ja Baltimaade koostööprojektide eesmärgiks on kodanikuühiskonna tugevdamine ja ühiskonna sidususe suurendamine Põhja- ja Baltimaades. 2014.a. prioriteetseks suunaks on kestlik areng.
Taotlusi saavad esitada mittetulundusühendused ja sihtasutused.

Täpsemad suunised: http://www.norden.ee/et/meist/toetused/pohja-ja-baltimaade-mittetulundusuhingud

Vahetusprogramm ametnikele ja mittetulundusühenduste esindajatele mille raames toetatakse külastusi, kohtumisi ja konverentsidel osalemist.
Toetuse eesmärgiks on Eesti ametiasutuste ja MTÜde ning PMN allasutuste ja koostööorganisatsioonide vahelise koostöö tekitamine ja tugevdamine.

Eelarve 13 800 EUR aastas, taotlust toetuse saamiseks võimalik esitada aastaringselt.

Täpsemad suunised PMN Eesti esinduse kodulehelt: http://www.norden.ee/et/meist/toetused/vahetusprogramm-ametnikele-ja-mittetulundusuhingute-esindajatele