KÜSKi vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor

Kodanikuühiskonna Sihtkapital kuulutas välja esimese vooru 2014. aastaks: vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor, taotlemise.

Taotlusi oodatakse hiljemalt 15. jaanuariks 2014 kell 15.00 

kysk@kysk.ee

Taotlusvooru raames toetatakse projektemis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe.
Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma ühenduse arenguvajadustest ning selle põhjal koostatud tegevuskava oma tegevusvõimekuse suurendamiseks, et toimida professionaalselt ja tõhusalt.

Tutvu täpsemalt: http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/ah14