KÜSK kogemuspäev

10. detsembril Tallinnas Teletorni kinosaalis toimunud KÜSK kogemuspäeval arutleti teemadel, mis läbi erinevate taotlusvoorude ja konkursside on ühiskonnas huviorbiiti kerkinud. Paneelvestluse vormis räägiti teemal vabaühendus kui professionaalse teenuse pakkuja ning vabaühenduse tegemistesse oluliste inimeste kaasamine ja koostöösuhete loomine. Elava raamatukogu kaheksa raamatu kaudu tutvustati kogemusi ja loodud lahendusi.

Balti Kriminaalpreventatsiooni Instituut ja EELK Konsistooriumi Diakooniatalitus osalesid Kogemuste Seinal tutvustades projekte „Tugiisikute süsteemi rakendamine korduvkuritegevuse ennetamiseks”; „Lapsehoiuteenus Harkujärve kirikus”; „Perekeskne perenõustamisteenus Tallinna kesklinnas ja Harku vallas”.