Tartu Linnavalitsuse hanked aastateks 2014 – 2016

Tartu Linnavalitsuse lihthanked
(asjad ja teenused alla 40 000 €, ehitustööd alla 250 000 €)

Päevakeskuse teenuse ost vähekindlustatud perede lastele Tartu linnas 2014 – 2016

Perekülastusteenuse ost Tartu linna riskiperedele 2014 -2016

Väärkoheldud laste ja nende pereliikmete nõustamisteenus 2014 (Tähtaeg 28.11.2013.)

Tugiisiku teenuse ost Tartu linna raske ja sügava puudega lastele aastateks 2014-2016(Tähtaeg 28.11.2013.)