KÜSK AVAB VABAÜHENDUSTE ARENGUHÜPPE TAOTLUSVOORU

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe.

Vabaühenduste tegevusvõimekusteks loetakse oskusi organisatsiooni juhtida, arendada, inimesi kaasata ja materiaalseid ressursse planeerida, koostööd teha, püstitada eesmärke ning teisi võimekusi, mis on vajalikud vabaühenduse tegevuste elluviimiseks.

Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma ühenduse arenguvajadustest ning selle põhjal koostatud tegevuskava oma tegevusvõimekuse suurendamiseks, et toimida professionaalselt ja tõhusalt.

Projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. aprill 2014 – 31. märts 2015. Selles voorus teeb KÜSK tõhusalt koostööd maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidega. Kõigil toetuse saanud piirkondlikel ühendustel on võimalus saada projektiperioodiks endale kõrvale mentor maakondlikust arenduskeskusest.

Taotlusi oodatakse hiljemalt 15. jaanuariks 2014 kell 15.00

 info on leitav aadressil   http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/ah14