NAASMISKONVERENTS

18.oktoobril toimus konverents mille käigus käsitleti tagasipöördumist kogukonda erinevatest vaatenurkadest lähtuvalt. Kõik ettekanded puudutasid nii kodust lahkumisega kui ka naasmisega seotud sotsialiseerumisraskusi. Neljas töötoas arutleti töörändega kaasnevate probleemide, missioonilt naasmise, väliskogukondadest lahkumise ning ühiskonna valmisolekust vastu võtta vanglast vabanenut.

Laiem naasmisteema käsitlus oli kokku toonud mõõdukalt osavõtjaid.

Suursaadik Tiit Matšulevits

Suursaadik Tiit Matšulevits

Laidi Surva, Justiitsministeeriumist

Laidi Surva, Justiitsministeeriumist

Vestlusringis

Vestlusringis