Ühiskonnatöö Sihtasutuse projektitöö seminar

Ühiskonnatöö Sihtasutus koostöös HEAK-ga viivad läbi projektitöö seminari mille esimene koolituspäev toimus 6.septembril. Koolitusel osalesid koguduste juhid ning aktiivliikmed. Esimesel päeval anti esmased oskused ja juhised äriplaani koostamiseks. Osavõtjate arv oli kõrgem kavandatust, loodetavasti lisandub kogudustesse projektitöö võimekusega inimesi.

A.Üprus Koolitusel osalejad Vestlusringis