Seminar koolitus projektitöödes osalejatele 10.oktoober ja 24.oktoober Tallinnas

Diakoonia- ja Ühiskonnatöötalitus koostöös Ühiskonnatöö Sihtasutuse ning HEAK-ga korraldavad 10.oktoobril ja 24.oktoobril seminari projektitöödes osalejatele. Koolitus on suunatud KÜSK Vabaühenduste toetusprogrammi avatud Sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvooru, mille esitamise tähtaeg on 30.10.2013.a.

Osalemise soovist palun teatada: avo.uprus@eelk.ee
Avo Üprus tel 5020857