Ilmus raamat eluaegsest vangistusest

” Eluaegne vangistus”Eluaegne vangistus - s
Avo Üprus
MTÜ BKI

Raamatus vaadeldakse eluaegse vangistuse praktikaid, karistuse kandmist, selle mõjusid ja vabastamistingimusi.
Vaadeldes uurimusi pikaajalise vangistuse mõjudest, teeb autor järelduse et mitmed neist ei ole kooskõlas vangistuse eesmärkidega ning pigem takistavad kui soodustavad sotsialiseerumist.
Otsustus kinnipeetavate kohtlemise viisist on meie eneste inimlikkuse lakmuspaber.