Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud taotlusvoor

Taotlusvooru kogusumma on 868 201 eurot. Ühele projektile eraldatav toetus on minimaalselt 170 000 eurot ning maksimaalselt 868 201 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. oktoober 2013 kell 16.00. Taotlused esitatakse elektrooniliselt kasutades selleks ettenähtud taotlusvormi

Tutvu täpsemalt tingimustega: http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/noorte-ja-noorsootooorganisatsioonide-voimekuse-tostmine/