Kultuuriministeerium ootab taotlusi lõimumist soodustavatele meediaprojektidele

Integratsioonivaldkonna meediaprogramm
Programmi eesmärk
Programmi eesmärk on toetada kultuuridevahelist dialoogi, eesti keelest erineva emakeelega inimeste aktiivsust ja nende osalemist ühiskonna- ja kultuurielus läbi teadlikkuse tõstmise ja infotarbimise suurendamise
Programmist toetatakse
1. Toetatakse toimivate veebiportaalide sisuinfo tõlkimist vene ja inglise keelde. Tingimused
2. Toetatakse raadioprogramme, mis soodustavad
kultuuridevahelist dialoogi (sh Eestis elavate rahvusvähemuste kultuurielu) ja
ühist inforuumi
Taotluste esitamise tähtaeg on 2. september 2013. a.