Septembris algab uus koolitus projektjuhtidele

EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus ning Ühiskonnatöö Sihtasutus korraldavad koolituse erinevate koguduste esindajatele kogukonna arengu toetamiseks ja võimekuse tõstmiseks koostöös kohalike omavalitsustega.

Koolitusel käsitletakse EL uuel rahastusperioodil avanevaid finantsinstrumente, juhiseid taotluste esitamisel ja elluviimisel. Samuti praktilist abi rahastusallikate leidmisel ja konsulteeritakse koolituse käigus valmivate projektide koostajaid.

Õppeperiood toimub 6.sept. 2013 ja 12.sept.2013  Tallinnas
koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega