Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmi taotlusvoor „Riskilapsed ja -noored“ on avatud

Taotlusvooru eesmärk on parandada noorsootöö teenuste kättesaadavust, suurendada noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võimekust ning arendada noorsootöötajate, valdkonna spetsialistide ja vabatahtlike pädevust noortega töötamisel. Taotlusvoor on suunatud noorsootööalaste meetmete rakendamiseks riskilastele ja -noortele vanuses 7 kuni 26 eluaastat.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. oktoober 2013