Diakooniatöö alane kohtumine Liepajas

Läti Vabariigis, Liepajas 25.06.-27.06.2013. toimunud koostöö planeerimise koosolekul osales EELK Konsistooriumi kantselei diakooniatalituse juhataja Avo Üprus. Tegemist oli diakoonia- ja ühiskonnatöö alase koostöö planeerimisega Leedu, Läti, Eesti ja Põhja Saksa luterlike kirikute esindajate osalusel. Kavandati sotsiaalprojekti esitamist uue Euroopa Liidu finantsperioodi 2014 – 2020 raames ning üldisemat üksteise kaasamist nii infovahetusse kui ka teistesse võimalikesse projektidesse