Tartu Linnavalitsuse teenuste hanked aastateks 2014 -2016

Tartu Linnavalitsus kuulutab välja järgmiste teenuste hanked:

  • Tugiisiku teenuse ost Tartu linna raske ja sügava puudega lastele aastateks
    2014-2016
  • Väärkoheldud laste ja nende pereliikmete nõustamisteenuse ost 2014. aastaks
  • Päevakeskuse teenuse ost vähekindlustatud perede lastele Tartu linnas
    aastateks 2014-2016
  • Perekülastusteenuse ost Tartu linna väikelastega riskiperedele aastateks
    2014-2016