Tartu Linnavalitsuse teenuste hanked

 Tartu Linnavalitsus tuleb turule järgmiste teenuste hangetega.

  • Naiste ja laste varjupaigateenuse ost aastateks 2014 – 2016
    Tartu Linnavalitsus
  • Tugiisikuteenuse ost toimetulekuraskustes inimestele aastateks 2014-2016
    Tartu Linnavalitsus
  • Vältimatu sotsiaalabi teenuse ost aastateks 2014-2016
    Tartu Linnavalitsus

 Diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus.