Kirik keset küla

Kirik keset küla

Kirik keset küla

EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus on välja andnud teatmiku „ Kirik
keset küla“ mis on mõeldud kogukonna liikmetele abivahendiks kohaliku eluolu
arendamisel. Raamatust leiate hulgaliselt häid näiteid koguduse ja kohaliku
omavalitsuse toimivast koostööst, samuti ülevaate teenuste delegeerimisest kui
ka otsest abi lepingute sõlmimisel. Teatmikust leiab nimekirja
rahastusallikatest ja toetusfondidest ning palju praktilisi näpunäiteid taotluste
elluviimisel. Aktiivne osalemine piirkondlikus elus aitab kaasa koguduste
kujunemisele võimekateks partneriteks avalikule sektorile