Tule vabatahtlikuks tugiisikuks!
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Eesti – Šveitsi Vabaühenduste Fondi toetusel on välja töötatud sotsiaalse preventsiooni valdkonda kuuluv mudel retsidiivsuse vähendamiseks.
Soovitavalt kaks kuni kuus kuud enne vabanemist ning kuni kuus kuud peale vabanemist määratakse kinnipeetavale vastava ettevalmistuse ja julgeolekukontrolli läbinud tugiisik, kes on abiks sotsialiseerumisel, vabanemisplaani koostamisel, töö- ja elukoha leidmisel ning selleks vajalike toimingute sooritamisel elukohajärgses omavalitsuses, töötukassas ja mujal.
Tugiisikute koolitusprogramm on 45 tundi (6 päeva) ja seda viivad läbi erineva eriala spetsialistid. Koolitus on osalejatele tasuta ja selle läbinu saab vastava tunnistuse.
Koolitusel käsitletavad teemad on: tugiisiku töö tutvustus, kurjategija profiil, karistuspoliitika, sotsiaalsete oskuste arendamine, töötukassa poolt pakutavad võimalused, sotsiaalteenuseid pakkuvate asutuste tutvustus, vanglakülastus.
Projekti „Tugiisikute süsteemi rakendamine korduvkuritegevuse ennetamiseks“
tugiisikute 45-tunnine koolitus toimub
2013 juuni Tallinnas (kuupäevad täpsustamisel vastavalt Teie võimalustele),
Peeteli Kiriku II korruse ruumides aadressil: Preesi 5 (Pelgulinnas).

Tugiisikutöö vastu huvi tundvad inimesed saavad ühendust võtta: remet.rander@crimeless.eu
Kui Te leiate endas soovi ja valmisolekut olla toeks nendele, kes vajavad tuge ühiskonda naasmisel, siis tulge meie koolitusele!
Koolitust rahastab ja koolitus on Teie jaoks tasuta: