Ühiskonnatöö sihtasutus

Eestis on ligi 500 kogudust, mis on väga suur jõud, kuid see jõud saab olla veelgi suurem: koguduste võimekused avatuses, suhtlemisjulguses, koostöövalmiduses, oludele reageerimises on suurte kõikumistega. Meie arvates vajavad kogudused julgustamist, innustamist ja tuge koostööpartnerite leidmisel, finantsallikate taotlemisel, enese esitlemisel ja nähtavaks tegemisel. Diakooniatöö sõnum on, et me peame suutma areneda suutlikeks partneriteks nii riigile kui omavalitsustele.

Kodanikuühiskonna

toetuseks:

Parema ühiskonna nimel

ÜTSA töö eesmärk on tõsta koguduste ja kiriklike asutuste majanduslikku ja sotsiaalset võimekust: parandada nende teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

- Avo Üprus, ÜTSA juhataja

Arendustöö juhendamine
Projektide algatamine
Koolituste korraldamine
Projektide koordineerimine
Finantsvõimaluste tutvustamine